آموزش طراحی جواهرات در غرب تهران

سکه اشرفی
27 نوامبر 2018
نقره سازی
3 فوریه 2019

آموزش طراحی جواهرات در غرب تهران

آموزش نرم افزار ماتریکس و راینو

طراحی زیور الات و سنگ جواهر

90ساعت آموزش عملی

طراحان توانای ایرانی طرح های هنرمندانه خود را در این زمینه به بسیاری از کشور های دنیا صادر میکنند

ارائه مدرک فنی و حرفه ای (قابل ترجمه ) – ارائه مدرک موسسه (قابل ترجمه)