آموزش طراحی طلا و جواهر با ماتریکس

ابزار کارگاه طلاسازی – ابزار زرگری – دستگاه لیزر
2 فوریه 2020
آموزش نرم افزار طراحی طلا و جواهر
آموزش نرم افزار طراحی طلا و جواهر
7 آگوست 2020

آموزش طراحی طلا و جواهر با ماتریکس

آموزش انگشتر سازی غرب تهران

آموزش طراحی طلاو جواهر با ماتریکس

از 1399/3/5

آموزش طلاو جواهر سازی

یک روز بعد از ثبت نام

آموزش قلم زنی

از 1399/3/3

آموزش گوهر تراشی دامله

از1399/3/3

آموزش گوهر تراشی فست

1399/3/5

آموزش فروشندگی طلاو جواهر و فلزات گرانبها

از 1399/2/30

دوره های فوق بصورت خصوصی نیز برگزار میشود

دیدگاه ها بسته شده است