وکیوم در طلاسازی

نقره سازی
3 فوریه 2019
هزینه کلاس آموزش جواهر سازی دستی
14 مارس 2019

وکیوم در طلاسازی

ریختن ماده قالب گیری درون سیلندر

ریختن ماده قالب گیری درون سیلندر

دستگاهی متشکل از یک استوانه خلاء و یک دینام

در ریخته کاری طلا و دیگر فلزات مرحله قالبگیری با گچ

جهت مخلوط یکنواخت و هواگیری ملات گچ و ورود به

سیلندر از این دستگاه استفاده میشود

دیدگاه ها بسته شده است