سکه اشرفی

آموزش طلاسازی جواهر سازی مخراجکاری به صورت یکجا
18 نوامبر 2018
آموزش طراحی جواهرات در غرب تهران
14 ژانویه 2019

سکه اشرفی

سکه اشرفی در ایران

در زمان شاه قراقویونلو با وزن 3.9 و در زمان آق قویونلو ها به وزن 3.4 گرم بکار گرفته شد

در زمان اسماعیل شاه صفوی این سکه به وزن 3.52 گرم ضرب شد و نادر شاه سکه

جدیدی با نام مهر اشرفی به وزن 11.06 بکار برد که دقیقا مطابق با استانداردسکه مغولی

در هندوستان بود که برابر 10 دینار نقره بود .

در اواخر دوران فتحعلی شاه استاندارد قدیمی سکه اشرفی بار دیگر بکار رفت و هر

اشرفی برابر 10دینار ضرب شد که از این رو به نام تومان معروف گردید و با بی ارزش شدن

دینار با رونق گرفتن تومان شد

نام اشرفی تا قرن بیستم کماکان برای سکه های طلا به ارزش 1 تومان بکار رفت تا

اینکه در سال 1305 خورشیدی سکه پهلوی با وزن یک سوم کمتر جایگزین آن شد .

به زودی وزن سکه پهلوی به 8.134 گرم تغییر یافت و نهایتا سکه اشرفی منسوخ شد .

دیدگاه ها بسته شده است