دستگاه لیزر

2 فوریه 2020

ابزار کارگاه طلاسازی – ابزار زرگری – دستگاه لیزر

ابزار زرگری
7 اکتبر 2019

آموزش تولید و حکاکی با لیزر

آموزش کار با دستگاه لیزر تولید پلاک و مراحل کار        20ساعت آموزشی