حکاکی شیمیایی جواهرات

اچ کاری
اچ کاری طلا
7 فوریه 2021
کلاس جواهرسازی
کلاس جواهر سازی
9 آوریل 2021

حکاکی شیمیایی جواهرات

حکاکی شیمیایی

حکاکی شیمیایی

حکاکی شیمیایی جواهرات

اقدامات قبل از حکاکی شیمیایی جواهرات یا اچ کردن‌

اول ایمنی! قبل از شروع به حکاکی شیمیایی یا اچ کردن، محفظه دستگاه خود را همیشه ببندید. فلزات بسیار بازتابنده هستند بنابراین ممکن است پرتوی لیزر در مکان­ هایی قرار گیرد که منجر به آتش سوزی یا صدمه گردد.

قوطی­ های اسپری تحت فشار هستند. آنها را داخل دستگاه خود رها نکنید، در غیر این صورت پرتوی لیزر آزاد می تواند باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

قبل از شروع حکاکی شیمیایی و اچ کردن ، از خشک بودن پوشش اسپری اطمینان حاصل نمایید.
اگر برای اولین بار این کار را انجام می­ دهید، قبل از حکاکی شیمیایی یا اچ کردن نمونه اصلی، از برخی از نمونه مواد برای اجرای آزمایشی استفاده نمایید .

بهبود و توسعه روش های حکاکی شیمیایی یا اچ کردن‌ با تضاد و تباين ساختاری مناسب و قابليت تکرارپذيری بيشتر در تجزيه کمی تصاوير از اهميت ويژه ای برخوردار است. اين روش های مذکور برای تشخيص مثلا مقطع شکست يک ماده چند فازی مناسبند ، اما برای اختلاف های ريز دقت چندانی ندارند. بنابراين به طور کلی می توان گفت حصول تباين تکرارپذير در ساختارهای متالوگرافی ، در عمل حکاکی شیمیایی یا اچ کردن‌ ، برای بدست آوردن نتايج دقيق ضروری است.

دیدگاه ها بسته شده است