دوره آموزشی عیارسنجی و ری گیری – کوپلاسیون

دوره آموزشی فروشندگی طلا، نقره، جواهر و مسکوکات
دوره آموزشی فروشندگی طلا، نقره، جواهر و مسکوکات
31 اکتبر 2018
دوره آموزشی ریخته گری طلا و رکاب سازی
دوره آموزشی ریخته گری طلا و رکاب سازی
31 اکتبر 2018

دوره آموزشی عیارسنجی و ری گیری – کوپلاسیون

دوره آموزشی عیارسنجی و ری گیری - کوپلاسیون

دوره آموزشی عیارسنجی و ری گیری - کوپلاسیون

دوره آموزشی عیارسنجی و ری گیری – کوپلاسیون

دوره آموزشی عیارسنجی و ری گیری – کوپلاسیون

دیدگاه ها بسته شده است