ریخته گری طلا قالب و شاخه موم

شاخه موم و شاخه طلا
ریخته گری طلا و جواهر
31 اکتبر 2018
طراحی طلا و جواهر با رایانه
طراحی طلا و جواهربا نرم افزار راینو و ماتریکس
31 اکتبر 2018

ریخته گری طلا قالب و شاخه موم

ریخته گری طلا قالب و شاخه موم

ریخته گری طلا قالب و شاخه موم

قالب رزینی خارج شده از پرینتر های سه بعدی

قالب رزینی خارج شده از پرینتر های سه بعدی

 

ریخته گری طلا قالب و شاخه موم

طلا را ذوب کرده و با استفاده از سیستم های متفاوتی مانند سانتریفوژ،مکش ،…وارد قالب گچی میشود که اصطلاحا به آن ریخته کاری میگویند .

بعد از سرد شده قالب گچی شکسته میشود و شاخه طلای آماده ،وارد مرحله پوست و پرداخت و در نهایت ارائه به بازار میشود.

 

آموزش قالب سازی و ریخته گری طلا

در صورتی که کار سنگ خور باشد یعنی سنگ های مصنوعی ،بایستی روی موم سوار شود ،که این کار قبل از شاخه کردن انجام میگیرد .

دیدگاه ها بسته شده است