ریخته گری طلا و جواهر

ساخت صنعتی طلا جواهر و زیورآلات
ساخت صنعتی طلا جواهر و زیورآلات
31 اکتبر 2018
ریخته گری طلا قالب و شاخه موم
ریخته گری طلا قالب و شاخه موم
31 اکتبر 2018

ریخته گری طلا و جواهر

شاخه موم و شاخه طلا

شاخه موم و شاخه طلا

ریخته گری طلا و جواهر

ریخته گری طلا و جواهر

ابتدا ریخته کاری طلا و جواهر اولیه شده و تغیرات ثانویه لازم روی آن انجام میگیرد و برای قالبگیری لاستیکی آماده میشود .
قالب لاستیکی بعد از برش آماده مومکاری است .به تعداد سفارش قالب مومی زده میشود و بعد از مرتب شدن بایستی شاخه شود ،کار شاخه شده آماده گچگیری است ،بعد از گچگیری مومگیری شده و سیلندر وارد کوره شده ,قالب گچی پخته میشود

سپس ذوب طلا

در ریخته گری طلا و جواهر طلا را ذوب کرده و با استفاده از سیستم های متفاوتی مانند سانتریفوژ،مکش ،…وارد قالب گچی میشود که اصطلاحا به آن ریخته کاری میگویند .
بعد از سرد شده قالب گچی شکسته میشود و شاخه طلای آماده ،وارد مرحله پوست و پرداخت و در نهایت ارائه به بازار میشود .
پس از ریخته گری طلا و جواهر در صورتی که کار سنگ خور باشد یعنی سنگ های مصنوعی ،بایستی روی موم سوار شود ،که این کار قبل از شاخه کردن انجام میگیرد .
اگر از سنگ های طبیعی (جواهر) استفاده میشود این کاربعداز پوست وپرداخت در مخراجکاری صورت میگیرد .

دیدگاه ها بسته شده است