آموزش نقره سازی

ساخت طلا و جواهر
ساخت طلا و جواهر
26 نوامبر 2020
ساخت جواهر اقوام
ساخت جواهر اقوام
9 دسامبر 2020

آموزش نقره سازی

آموزش نقره سازی

آموزش نقره سازی

آموزش نقره سازی

آموزش نقره سازی در آموزشگاه شهید مصیبی غرب تهران

آموزش نقره سازی و تکنیک اره کاری و جوشکاری

در آموزش نقره سازی ساخت یکی از قطعات انگشتر طرح مصری یا طرح موج استفاده از ابزارها و بکارگیری تکنیکهای اره کاری و جوشکاری فرا گرفته می‌شود.

آموزش نقره سازی و اره کاری پیشرفته

در آموزش نقره سازی با ساختن یکی از دو طرح دستبند چکاوک یا انگشتر پرنسس، ظریفکاری های لازم در اره کاری آموخته می شود.

آموزش نقره سازی و تکنیک خوشه کاری

در دوره آموزش نقره سازی برای ساختن زیور آلات با انحناهای خاص و اصطلاحا خوشه کاری با ساخت رینگ های ساده و زیبا آموزش هایی داده می شود.

آموزش نقره سازی و جوش کاری پیشرفته

در آموزش نقره سازی و آموزش تکنیک جوشکاری پیشرفته، همراه با روش جوش دو فلز مختلف با یکی از دو اثر کلاور یا گنجشک انجام می گیرد.

آموزش نقره سازی و خوشه کاری پیشرفته

در آموزش نقره سازی با ترکیب تکنیک خوشه کاری و جوشکاری و ساخت قطعات پیشرفته تر یکی از کارهای سیرکل یا فلاور آموزش داده می‌شود. همچنین روش نصب مروارید روی زیورآلات آموزش داده می‌شود.

آموزش نقره سازی و دور گیری سنگ

در آموزش نقره سازی برای نصب سنگ درون زیورآلات، انگشتر یا آویزی زیبا ساخته می شود و تکنیکهای مهار سنگ درون قطعه آموزش داده می‌شود. همچنین تکنیک جوشکاری برای این نوع زیورآلات فرا گرفته می‌شود.

دیدگاه ها بسته شده است