دوره طلا سازی مدرن

دوره گوهر شناسی الماس
دوره گوهر شناسی الماس
12 نوامبر 2021
کلاس نقره سازی
کلاس نقره سازی
12 نوامبر 2021

دوره طلا سازی مدرن

دوره طلا سازی مدرن

دوره طلا سازی مدرن

دوره طلا سازی مدرن

هنرجویان دوره طلا سازی مدرن توسط تیمی از متخصصان در زمینه جواهرات، طراحی و هنرهای تجسمی راهنمایی و آموزش می بینند.

در دوره طلا سازی مدرن اساتید در حالی که از تجربیات خود به عنوان مرجع استفاده می کنند، تکنیک ها، گرایش ها و پیشرفت ها در زمینه جواهرات معاصر را بیان می کنند و با ارائه راهنمایی و ارزیابی مناسب در طول دوره طلا سازی مدرن، ظهور و بروز خلاقیت شخصی را برجسته می کنند.

دوره طلا سازی مدرن ، کارگاه‌هایی با برنامه‌های شخصی‌سازی شده هستند که برای رفع نیازهای هنرجویان مبتدی و حتی کاربلد به صورت تخصصی و فردی طراحی شده‌اند.

برنامه های دوره طلا سازی مدرن به جواهر سازی تا آموزش حرفه ای بسیار تخصصی را شامل می شود. برنامه‌های دوره طلا سازی مدرن پیشنهادی به‌عنوان دستورالعمل‌هایی عمل می‌کنند که باید بیشتر با اساتید مورد بحث و بررسی قرار گیرند تا نیازهای خاص هر هنرجوی این دوره را برآورده کنند.

دیدگاه ها بسته شده است