گوهر تراشی (تراش سنگ)

دوره آموزش گوهر شناسی
دوره آموزش گوهر شناسی
31 اکتبر 2018
آموزش مخراج کاری
آموزش مخراج کاری
31 اکتبر 2018

گوهر تراشی (تراش سنگ)

گوهر تراشی

گوهر تراشی

این دوره گوهر تراشی شامل سه ترم مجزا به شرح زیر می باشد :

گوهر تراشی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ( تراش دامله )

آشنایی با دستگاه های برش سنگ و کاربرد انواع تیغه های برش کاری
قواعد تراش دامله و نحوه کار با دستگاه های گوهر تراشی تراش سنگ
شناخت کریستالوگرافی سنگ و نحوه طراحی و آماده سازی سنگ جهت برش
نحوه ایجاد فرم دامله در سنگ و آموزش پولیش کاری
آموزش قواعد گوهر تراشی و ترمیم سنگ

گوهر تراشی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ( تراش زاویه ای )

آشنایی با گوهر تراشی انواع تراش های زاویه ای یا پخ دار Faceted
آشنایی با استانداردهای گوهر تراشی زاویه ای
نحوه کار با دستگاه گوهر تراشی و ابزار تراش زاویه ای و نحوه برش سنگ های قیمتی و بلورها
نحوه ایجاد زاویه و اشکال مختلف
اصول پولیش کاری سنگ های قیمتی و آشنایی با ابزار گوهر تراشی

دوره تراش پیشرفته

و…..

1 دیدگاه

  1. […] طلاو جواهر از 1399/1/27 آموزش گوهر تراشی دامله از 1399/1/23 آموزش گوهر تراشی فست از 1399/1/27 آموزش طلاو جواهر سازی از 1399/1/17 آموزش فروشندگی […]