مربیگری طلا و جواهرسازی

11 اکتبر 2022
دوره آزمونگری طلا و جواهر

دوره آزمونگری طلا و جواهر

دوره آزمونگری طلا و جواهر دوره آزمونگری طلا و جواهر پس از نشان دادن تخصص از طریق دوره، مربیان به سنگ بنای برنامه پیشرفت می کنند […]
11 اکتبر 2022
دوره اخذ گواهینامه آزمونگری جواهر سازی

دوره اخذ گواهینامه آزمونگری جواهرسازی

دوره اخذ گواهینامه آزمونگری جواهرسازی پس از تقویت اصول اولیه، اکنون وقت آن است که از دانش خود در دوره اخذ گواهینامه آزمونگری جواهرسازی استفاده کنید […]
11 اکتبر 2022
پداگوژی (مربیگری) عمومی ساخت طلا و جواهر

پداگوژی (مربیگری) عمومی ساخت طلا و جواهر

پداگوژی (مربیگری) عمومی ساخت طلا و جواهر پداگوژی (مربیگری) عمومی ساخت طلا و جواهر به معنای تربیت مربیان حرفه ای می باشد که با فلزات، جواهرات، […]